ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

หน้าแรก  >  บริการ  > ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

อาคาร E ชั้น 5

วันจันทร์ – อาทิตย์
08:00 - 19:00 น.

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม ตรวจรักษาโรคในช่องปาก เหงือกและฟันอย่างครบวงจรและทันสมัย ดูแลรักษาปัญหาทางทันตกรรมให้ทุกคนในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบทำความสะอาดเครื่องมือที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมห้องทันตกรรมที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย สะดวกสบายและเป็นส่วนตัวโดยมีทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา

เป็นการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็ก รวมทั้งการรักษาและป้องกันโรคในช่องปาก

เป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟันและขากรรไกรที่ผิดตำแหน่ง การสบฟันที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกร โดยใช้การรักษาในหลายรูปแบบเช่น อุปกรณ์จัดฟันแบบถอดได้,จัดฟันแบบติดแน่นBracket, จัดฟันแบบใส(Invisalign)  อื่นๆ เพื่อให้มีการสบฟันที่ดี มีความสวยงามและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการแก้ไขความผิดปกติใบหน้าและขากรรไกร โดยการผ่าตัด ซึ่งนอกจากการถอนฟัน ผ่าฟันคุดแล้ว ยังรวมถึงการผ่าตัดอวัยวะต่างๆ บริเวณช่องปากและใบหน้าด้วย

เป็นการรักษาและบูรณะฟันที่มีความผิดปกติของโครงสร้างและรูปร่าง ได้แก่ ครอบฟัน(Crown), สะพานฟัน(Bridge) ,วีเนียร์(Veneer) รวมถึงการทดแทนฟันที่หายไป ได้แก่ ฟันปลอมถอดได้ชิดทั้งปาก และชนิดบางส่วน(Removable denture) เพื่อให้เกิดความสวยงามและการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการรักษาโดยการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ร่วมกับDental CT Scanและมีการทำฟันปลอมครอบบนรากเทียมนั้น ให้ใช้งานได้เหมือนจริงและช่วยป้องกันการละลายของกระดูกขากรรไกร

เป็นการรักษาอาการปวดฟันจากการอักเสบของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน   และการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน  ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย เช่น Endomicroscope ,Ni-Ti rotary files และ Ultrasonic device

เป็นการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะรอบรากฟันได้แก่ เหงือกและกระดูก การผ่าตัดตกแต่งอวัยวะรอบรากฟันให้มีลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งการคงสภาพอวัยวะรอบรากฟันให้สามารถส่งเสริมการทำงานของฟันให้มีประสิทธิภาพ

เป็นการรักษาโดยบรูณะฟันที่สูญเสียไปให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ รวมถึงบูรณะตกแต่งให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้คนไข้มีรอยยิ้มสวยงามและมั่นใจ

ให้บริการตรวจประเมินสุขภาพช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ใส่ฟัน โดยใช้หลักการในการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม(Holistic approach)ครบทุกมิติที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ทพ. ณรงศักดิ์ แสนมะฮุง
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
-
ทพ. ณัฐพล บุญศรี
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมรากเทียม
ทพ. ธรรมรัตน์ สงวนสัจวาจา
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ. นรุตม์ เล็กสรรเสริญ
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
ทันตกรรมทั่วไป
ทพ. ปฐมพงศ์ เครือจันทร์
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
-
ทพ. ภูวดล โกศลอิทธิกุล
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
ทันตกรรมจัดฟัน
ทพ. วจน กีฬา
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ทพ. วิทวัส วณิชานุวัตร
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมรากเทียม
ทพ. สุนทร เตชวิริยะเศรษฐ์
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ. อนุสรณ์ ศตวุฒิ
ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
ทันตกรรมจัดฟัน