รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ

ผ่านการรับรองด้านการรักษาพยาบาล โดยสถาบันประกันคุณภาพระดับโลก
Joint Commission International (JCI) : 2022, Major accreditation for Bangkok Hospital Pattaya

4 รางวัล Healthcare Asia Awards 2024

 1. Value-Based Care Initiative of the Year
 2. Health Promotion Initiative of the Year – Thailand
 3. Service Delivery Innovation Initiative of the Year – Thailand
 4. Secondary Hospital of the Year – Thailand (Jomtien Hospital)

รางวัล  International Best Practice Competition 2021

มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกระดับสากลประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป CAMTS & CAMTS EU

International Consortium for Health Outcomes Measurement ใบรับรอง “ระบบการดูแลสุขภาพคนไข้หลังการรักษา”

มาตรฐานรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital Accreditation : Aug 2017 –  Aug 2020

The Bangkok Hospital Pattaya, the Eastern Seaboard’s largest hospital, has now been accredited as being the equal of the biggest names in healthcare in Bangkok, and able to hold its place in the world order.

Medical Tourism Website Transparency Award 2009

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามุ่งมั่นพัฒนาระบบงานที่มีคุณภาพจนสามารถผ่านการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9002 ครอบคลุมทุกระบบงาน ตั้งแต่ .. 2540 (ปัจจุบันเป็น version ISO 9001 : 2000) และในปีเดียวกันได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประเภทธุรกิจบริการที่มีชาวต่างประเทศมาใช้บริการจำนวนมาก นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่สามของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากการทำงานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องใน .. 2547

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาสามารถผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation) ในความดูแลของสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (...)” และด้วยมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของอีกหนึ่งความภูมิใจ คือ รางวัลการจัดการโรงพยาบาลดีเยี่ยมแห่งเอเชียถึง 3 ปี คือ HMA Award : 2004, HMA Award : 2005, HMA Award : 2006

สิ่งเหล่านี้คือความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทุกฝ่ายที่จะร่วมกันยกระดับคุณภาพการบริการ และคุณภาพทางการแพทย์ เพื่อให้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะระบบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมให้คุณภาพชีวิตที่ดีในด้านการรักษาพยาบาลแก่คนไทยและคนทั่วโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้รับรางวัลและการรับรองดังต่อไปนี้

 • Healthcare Asia Awards 2024
  1. Value-Based Care Initiative of the Year
  2. Health Promotion Initiative of the Year – Thailand
  3. Service Delivery Innovation Initiative of the Year – Thailand
  4. Secondary Hospital of the Year – Thailand (Jomtien Hospital)
 • ICHOM’s Level 1 Certification
 • Joint Commission International (JCI): 2022
 • Healthcare Asia Awards 2021
 • International Best Practice Competition 2021
 • Healthcare Asia Awards 2019
  1. Corporate Social Responsibility of the Year
  2. Management Innovation of the Year
  3. ICT Initiative of the Year
 • IMTJ Medical Travel Awards 2015 – Highly Commended International Cosmetic Surgery Clinic of the Year by International Medical Tourism Journal
 • Joint Commission International (JCI) : 2015
 • Top 10 Best Medical Service by Tourism Authority of Thailand 2015
 • รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2557
 • AIA Hospital Quality Award 2014
 • The 9th Thailand Tourism Awards : 2013
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการที่มีการฝึกอบรมครบถ้วน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ..2545 ประจำปี 2556
 • รับรางวัล ยอดเยี่ยม ประเภท สถานพยาบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ภาคเอกชน)
 • การรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล
 • Medical Tourism Website Transparency Award : 2009
 • รางวัลการจัดการโรงพยาบาลดีเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2547-2549
 • รางวัลการจัดการโรงพยาบาลดีเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2547-2549
 • รางวัลการจัดการโรงพยาบาลดีเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2547-2549
 • The Hospital Accreditation in 2004
 • รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2546
 • Superbrands Thailand in 2003
 • มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 accreditation in 2003