Skip to content

ทพ. ปฐมพงศ์ เครือจันทร์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

ทพ. ปฐมพงศ์ เครือจันทร์

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

อังกฤษ

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2012 ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง, ,

ประสบการณ์

แพทย์ โรงพยาบาลมายอ