Skip to content

ทพ. นรุตม์ เล็กสรรเสริญ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

ทพ. นรุตม์ เล็กสรรเสริญ

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมทั่วไป

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

อังกฤษ

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

09:00-12:00

จ.

09:00-12:00

อ.

09:00-12:00

พ.

09:00-12:00

พฤ.

09:00-12:00

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1992 ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
ทันตกรรมทั่วไป, , ประเทศไทย

ประสบการณ์

1993 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่
1992 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง