Skip to content

ทพ. ธรรมรัตน์ สงวนสัจวาจา

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

ทพ. ธรรมรัตน์ สงวนสัจวาจา

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

09:00-12:00

จ.

อ.

พ.

09:00-12:00

พฤ.

09:00-12:00

ศ.

09:00-12:00

ส.

09:00-12:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2000 ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
1997 ปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิตทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประสบการณ์

2001 Physician โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
2001 Physician Wat Phleng Hospital
1997 Physician Waeng Hospital