Skip to content

ทพ. ธรรมรัตน์ สงวนสัจวาจา

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

ทพ. ธรรมรัตน์ สงวนสัจวาจา

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

อังกฤษ

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

09:00-12:00

จ.

อ.

พ.

09:00-12:00

พฤ.

09:00-12:00

ศ.

09:00-12:00

ส.

09:00-12:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2000 ทันตกรรมประดิษฐ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
1997 ปริญญาตรี, ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิตทันตกรรม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ประสบการณ์

2001 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลวัดเพลง
2001 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
1997 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลแว้ง