วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  > เรื่องราวของโรงพยาบาล  >  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และใส่ใจคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์

พันธกิจ

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมการรักษาพยาบาล และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ

พันธกิจ

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมการรักษาพยาบาล และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ