Skip to content

ทพ. ณรงศักดิ์ แสนมะฮุง

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

ทพ. ณรงศักดิ์ แสนมะฮุง

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

10:00-12:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1996 ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์