ศูนย์สมองและระบบประสาท

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์สมองและระบบประสาท

อาคาร E ชั้น 2

วันจันทร์ 08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร – วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00 น.

ศูนย์สมองและระบบประสาท ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาทอย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญโรคทางสมองและระบบประสาทโดยเฉพาะ ครบครันด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้การวินิจฉัยอาการโรคมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

เปี่ยมด้วยศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาท ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูง ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน

เป็นหน่วยให้บริการตรวจวินิจฉัยติดตามโรคลมชักผ่านการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อบันทึกภาพวิดิทัศน์คลื่นสมองและของผู้ป่วยด้วยคอมพิวเตอร์ขณะเกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองร่วมกับอาการของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ทราบจุดที่ก่อให้เกิดอาการชักได้ตรงจุดกว่าการตรวจคลื่นสมองแบบธรรมดา (EEG)

ให้บริการตรวจวินิฉัยดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจะครอบคลุมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไป เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ซึ่งเป็นโรคของความเสื่อมทางระบบประสาทที่พบบ่อยที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งในผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันโรคนี้จะพบได้มากขึ้นจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้

เป็นการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดสมองและคอด้วยเครื่องเอกซเรย์ โดยขณะทำหัตถการแพทย์จะใส่สายหรือท่อเล็กๆเข้าไปในหลอดเลือดแดง และฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองและบริเวณคอโดยตรง

เป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดที่คอตีบ โดยการใส่สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณขาหนีบ และนำอุปกรณ์ฉีดสีดูหลอดเลือดที่ตีบ และทำการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดที่ตีบพร้อมกับวางขดลวด (stent) เพื่อถ่างขยายหลอดเลือดที่มีปัญหา

เป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดสมองโป่งพองด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณขาหนีบ แล้วใส่ขดลวด (coil) เพื่ออุดหลอดเลือดที่โป่งพอง

โรค
และการรักษา

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Stroke Pathway : การสวนลากลิ่มเลือด Mechanical Thrombectomy โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันด้วยวิธี Mechanical Thrombectomy และการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยระบบ Stroke Fast Track ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

หลอดเลือดสมองโป่งพองขนาดใหญ่และแตก : Stroke เคสยากและซับซ้อน คนไข้กลับมาเดินได้ภายใน 1 เดือน

คนไข้มารพ.ด้วยอาการแขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ได้ ซึ่งเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และพอได้รับการวินิจฉัยปรากฏว่าเจอหลอดเลือดสมองโป่งพองขนาดใหญ่..รอเวลาแตก และนาทีวิกฤต..ที่ทีมแพทย์จะต้องช่วยกันผ่าตัดรักษาหลอดเลือด

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล
รังสีวิทยาวินิจฉัย
กุมารเวชศาสตร์
นพ. กีรติ จรูญธรรมวงศ์
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. ชาญ ศุภภิญโญพงศ์
ประสาทวิทยา
นพ. ณษฐพจน์ นำผล
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. ณัฐกานต์ บูรณะกุล
ประสาทวิทยา
นพ. ณัฐพล อุฬารศิลป์
ประสาทวิทยา
นพ. นิยม พิสิฐพิพัฒนา
ประสาทวิทยา
นพ. ปิยะณัฐ วงศ์วรรณ
ประสาทวิทยา
นพ. พิมาน สีทอง
ประสาทวิทยา
นพ. ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี
ประสาทศัลยศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น