ติดต่อเรา

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา >  ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
เลขที่ 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.143 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

แผนที่และที่อยู่

ข้อเสนอแนะ

Feedback & Suggestion- TH

"*" indicates required fields

Name*
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้โรงพยาบาลส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อความประชาสัมพันธ์ หรือรายการส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์ผ่านทุกช่องทางที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่โรงพยาบาล