บริการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ

หน้าแรก  >  ข้อมูลสุขภาพ  >  บริการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ

แบบคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในอีก 10 ปีข้างหน้า

หากคุณมีความเสี่ยงหลังจากการทดสอบแบบประเมินโรคหลอดเลือดสมอง สามารถเก็บข้อมูลเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สมองและระบบประสาท หรือสอบถามปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/Gwxn3Y โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

แบบประเมินการถ่ายปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยความรุนแรงของต่อมลูกหมากโต

ในช่วงที่ผ่านมา ท่านมีลักษณะการถ่ายปัสสาวะ และอาการที่มีความเสี่ยงมากหรือน้อย โปรดตอบคำถามเพื่อประเมิน 

สอบถามและปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ อาคาร E ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

Thai CV Risk Score

กรุณาเตรียมข้อมูลผลการตรวจเลือด ได้แก่ โคเลสเตอรอล LDL HDL ความดันโลหิต เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

สอบถามและปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ อาคาร E ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

แบบประเมินอาการปวดศีรษะที่ต้องพบแพทย์ทันที

ในช่วงที่ผ่านมา ท่านมีอาการปวดศรีษะอย่างไร มีความเสี่ยงมากหรือน้อย โปรดตอบคำถามเพื่อประเมิน

สอบถามและปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท  อาคาร E ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

_