เทคโนโลยีเพื่อการรักษา

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  เทคโนโลยีเพื่อการรักษา

การตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการด้วย Cobas 6000 System

เป็นการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลิ

Full HD สุดยอดแห่งความคมชัด

Full HD สุดยอดแห่งความคมชัด ที

การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์วิธีต่างๆ

การคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้าโพรงมดล

การตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการนอน (Polysomnogram: PSG)

เป็นการตรวจหาความผิดปกติของการ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electro

การตรวจวินิจฉัยโรคทางสมอง

การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Comput

AKKOMMODATIVE 1CU

AKKOMMODATIVE 1CU เป็นวิวัฒนาก

การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหาร (C-13 Urea Breath Test)

เชื้อแบคทีเรีย Helicobacter py

การตรวจความหนาแน่นกระดูก

Osteoporosis โรคกระดูกพรุนป้อง