Skip to content

ทพ. ณัฐพล บุญศรี

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

ทพ. ณัฐพล บุญศรี

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมรากเทียม

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

อังกฤษ

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

09:00-12:00

จ.

09:00-12:00

อ.

09:00-12:00

พ.

09:00-12:00

พฤ.

09:00-12:00

ศ.

09:00-12:00

ส.

09:00-12:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2014 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
2011 ปริญญาตรี, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

ประสบการณ์

2011 ทันตแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดลำพูน