บริการสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ

หน้าแรก  >  ข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ  > บริการสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ

บริการด้านยานพาหนะ

 • บริการรถรับส่งถึงสนามบิน – บริการไปรับผู้ป่วยถึงสนามบิน

 • บริการรถแท็กซี่ – รถรับส่งไม่ประจำทาง ทั้งในเขตพัทยา กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

บริการด้านการท่องเที่ยว

 • บริการจองที่พักและโรงแรม

 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน

 • บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

บริการสำหรับชาวต่างชาติ

 • บริการล่ามภาษาต่างๆ

 • บริการต่อ VISA

 • ประกันระหว่างประเทศ

บริการเอกสารด้านการแพทย์

 • บริการส่งเอกสารด้านการแพทย์ ทั้งไปรษณีย์ แฟกซ์ และ อีเมล

 • CD เอกสารด้านการแพทย์

บริการด้านการติดต่อสื่อสาร

 • โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ

 • แฟกซ์ต่างประเทศ

 • บริการ Internet WIFI