โรคโลหิตจาง

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  โรคโลหิตจาง

เป็นภาวะที่เม็ดเลือดแดงมีปริมาณลดน้อยลงกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายนำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้น้อยลง ทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติขึ้น โดยมักจะมีอาการเตือนของโรค ได้แก่ ปวดหัว ใจสั่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ผิวหนังซีดลงหรือเหลืองขึ้น ซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจน เพราะหากปล่อยไว้ อาจเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ : 

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ธนากร อรุณงามวงศ์
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. ธัญฤทธิ์ วัฒนะ
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. นราวิชญ์ สมพรไพลิน
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. ประสิทธิ์ วงษ์จารุพงษ์
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. ปานุวัฒน์ สุธีรยงประเสริฐ
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. พัสกร สรัคคานนท์
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. ภูธเรศ จตุรนต์รัศมี
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. มงคล วัฒนสุข
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น