โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง

Package Skin Prick Test

โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง

2,899฿3,999฿

Clear
 • รู้ผลทันที ไม่ต้องกังวลกับอาการแพ้ง่าย
 • ยืนยันการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ และสารที่แพ้โดยวินิจฉัยร่วมกับการซักประวัติ และตรวจร่างกาย
 • ช่วยหลีกเลี่ยง หรือก่าจัดสารที่แพ้ ป้องกันอาการแพ้ ในอนาคตได้
 • วางแผนการรักษา และการเลือกให้วัคซีนภูมิแพ้
 1. โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง Basic 9 ชนิด ราคา 2,899 บาท
 2. โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง Minor  12 ชนิด ราคา 3,599 บาท
 3. โปรแกรมคัดกรองภูมิแพ้ทางผิวหนัง Major  25 ชนิด ราคา 3,999 บาท
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
 2. รายการตรวจดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากแพทย์ก่อนทําหัตถการ
 3. ราคานี้ไม่รวมยากลับบ้าน และหัตถการกรณีมีภาวะแทรกซ้อน ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
 4. เหมาะสําหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป หรือยินยอมให้ความร่วมมือ
 5. ผู้ตรวจจําเป็นต้องงดกลุ่มยาแก้แพ้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567