แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

2,999฿

ใช้เวลาไม่นาน | ไม่เจ็บ | ไม่ต้องเตรียมตัวมาก | ดูแลโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคปอด

 • สูบบุหรี่จัด หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ
 • เป็นโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง
 • อยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นพิษ เช่น ไอสารเคมี ควันรถยนต์
 • อยู่ในสถานที่มีมลภาวะเป็นพิษสูง เช่น ทําเหมือง โรงโม่หิน
 • ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันชนิดแนบแน่นเป็นเวลานาน
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อใหญ่ 2 ชั่วโมง
 • งดออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที
 • งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันตรวจ
 • งดยาขยายหลอดลมตามที่แพทย์แนะนำ
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ไม่รัดแน่น

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด
ราคา 2,999 บาท

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องใช้ยา หรืออุปกรณ์เพิ่มเติม

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567