แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและข้อเข่าเทียม

ใส่ใจทุกการเคลื่อนไหว เพื่อความสุขในทุกก้าวของคุณ

  • ข้อเสื่อมในระยะรุนแรง
  • เคลื่อนไหวลำบาก
  • ปวด บวม มีเสียงในข้อ…รักษาได้

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Total Knee Arthroplasty  นอน รพ. 4 (วัน)

ราคา 299,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม Total Hip Arthroplasty  นอน รพ. 4 (วัน)

ราคา 359,000 บาท

 

*ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการ ดังนี้
1.ข้อเข่าเทียม/ข้อสะโพกเทียม 1 ชุด
2.ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น
3.ค่ายาผู้ป่วยใน ค่าเวชภัณฑ์ขณะนอนพักใน รพ. และค่าเครื่องมือทางการแพทย์ (ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
4.ค่าห้องพักมาตรฐาน (รวมค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต 1 คืน) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน และค่ายากลับบ้าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเท่านั้น
5.อุปกรณ์ช่วยเดิน 1 ชิ้น (Crutches) และค่ายากลับบ้าน (ยาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
6.การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย (เครื่อง Inbody) ก่อนการผ่าตัด

*ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการ ดังนี้
1. ค่าตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด
2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและข้อเข่าเทียม

Loading...