การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์อายุรกรรม)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์อายุรกรรม)

การรักษา

การส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือการส่องกล้องตรวจหลอดลม เป็นการตรวจดูกล่องเสียง หลอดลมคอ และหลอดลม โดยส่องกล้อง Flexible fiber optic bronchoscope ผ่านทางจมูก หรือปาก ผ่านไปยังกล่องเสียง และหลอดลม เพื่อตรวจดูลักษณะผิวภายในหลอดลม และยังสามารถตัดเนื้อเยื่อออกมาเพื่อตรวจดูลักษณะของเซลล์

Bone Marrow : การเจาะไขกระดูก( Bone marrow aspiration and biopsy ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของไขกระดูก ซึ่งนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา

Knee arthrocentesis : การเจาะน้ำจากเข่าเพื่อวินิจฉัยโรคข้ออักเสบติดเชื้อ (septic arthritis)

เทคโนโลยี

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ชานน อยู่เย็น
อายุรศาสตร์
นพ. ธนากร อรุณงามวงศ์
อายุรศาสตร์
นพ. ธัญฤทธิ์ วัฒนะ
อายุรศาสตร์
นพ. นราวิชญ์ สมพรไพลิน
อายุรศาสตร์
นพ. ประสิทธิ์ วงษ์จารุพงษ์
อายุรศาสตร์
นพ. ปานุวัฒน์ สุธีรยงประเสริฐ
อายุรศาสตร์
นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. พัสกร สรัคคานนท์
อายุรศาสตร์
นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. ภูธเรศ จตุรนต์รัศมี
อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น