โรคปอด

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  โรคปอด

โรคปอดเป็นโรคที่พบได้บ่อย ซึ่งคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอด ซึ่งรวมถึงปอดบวมและวัณโรค ด้วยอัตรา 31.9 ต่อประชากร 100,000 คน สำหรับโรคปอดในผู้ป่วยที่อายุน้อยและหนุ่มสาวมักเป็นโรคหอบหืด ส่วนคนอายุมากมักจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมปอดโป่งพอง การตรวจเอกซเรย์ปอดและตรวจสมรรถภาพปอดจะตรวจพบผู้ป่วยได้เกือบทั้งหมด แต่บางครั้งแพทย์อาจต้องการการตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอนและเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ธนากร อรุณงามวงศ์
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. ธัญฤทธิ์ วัฒนะ
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. นราวิชญ์ สมพรไพลิน
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. ประสิทธิ์ วงษ์จารุพงษ์
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. ปานุวัฒน์ สุธีรยงประเสริฐ
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. พัสกร สรัคคานนท์
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. ภูธเรศ จตุรนต์รัศมี
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์
นพ. มงคล วัฒนสุข
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น