Skip to content

นพ. กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยาวินิจฉัย
กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2016 อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
2014 รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
2007 ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ประสบการณ์

อาจารย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น