โรคปวดศีรษะ

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  โรคปวดศีรษะ

อาการปวดศีรษะเป็นอาการที่มีผู้ป่วยเข้ามาปรึกษาแพทย์เป็นจำนวนมาก เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น อาการปวดหัวไมเกรน อาการปวดหัวจากกล้ามเนื้อตึงตัว (Tension – Type Headache) หรือจากโรคหรือภาวะต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น เนื้องอกในสมอง เลือดออกในสมอง การติดเชื้อในสมองหรือเยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น

คลินิกปวดศีรษะมีวิธีสำหรับคัดกรองการปวดศีรษะประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ :

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Stroke Pathway : การสวนลากลิ่มเลือด Mechanical Thrombectomy โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันด้วยวิธี Mechanical Thrombectomy และการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยระบบ Stroke Fast Track ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

หลอดเลือดสมองโป่งพองขนาดใหญ่และแตก : Stroke เคสยากและซับซ้อน คนไข้กลับมาเดินได้ภายใน 1 เดือน

คนไข้มารพ.ด้วยอาการแขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ได้ ซึ่งเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และพอได้รับการวินิจฉัยปรากฏว่าเจอหลอดเลือดสมองโป่งพองขนาดใหญ่..รอเวลาแตก และนาทีวิกฤต..ที่ทีมแพทย์จะต้องช่วยกันผ่าตัดรักษาหลอดเลือด

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล
ศูนย์สมองและระบบประสาท
รังสีวิทยาวินิจฉัย
กุมารเวชศาสตร์
นพ. กีรติ จรูญธรรมวงศ์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. ชาญ ศุภภิญโญพงศ์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ประสาทวิทยา
นพ. ณัฐกานต์ บูรณะกุล
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ประสาทวิทยา
นพ. นิยม พิสิฐพิพัฒนา
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ประสาทวิทยา
นพ. ปิยะณัฐ วงศ์วรรณ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ประสาทวิทยา
นพ. พิมาน สีทอง
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ประสาทวิทยา
นพ. ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. ภาณุพันธ์ กระแสร์ชล
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. ยอด ปิ่นโรจน์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ประสาทวิทยา