Skip to content

ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคเบาหวาน

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

โรคเบาหวานคืออะไร

เป็นชื่อของกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เนื่องจากร่างกายขาดฮอร์โมนสำคัญตัวหนึ่ง คือ อินซูลินจากตับอ่อนที่ผลิตไม่พอใช้หรือผลิตแล้วใช้ไม่ได้ตามปกติ (ภาวะดื้ออินซูลิน)
การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต เส้นประสาท หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งความผิดปกติของอวัยวะเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน

อินซูลิน…คืออะไร สำคัญอย่างไร

อินซูลินเป็นฮอร์โมนสำคัญตัวหนึ่งของร่างกาย สร้างและหลั่งจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน
ทำหน้าที่พาน้ำตาลกลูโคสซึ่งอยู่ในกระแสเลือดเข้าสู่อวัยวะต่างๆ ของร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิต

ภาวะปกติ

ขณะที่ไม่ได้รับประทานอาหาร ตับเป็นอวัยวะหลักที่มีการสร้างน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด ส่วนตับอ่อนจะมีการหลั่งอินซูลินเพื่อนำพาน้ำตาลไปให้อวัยวะต่างๆ เพื่อใช้เป็นพลังงานทำให้ระดับน้ำตาลอยู่ในระดับที่ปกติ
เมื่อรับประทานอาหาร อาหารจะถูกย่อยสลายเป็นน้ำตาลกลูโคสในลำไส้เล็ก และดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดรวมกับน้ำตาลที่สร้างมาจากตับ ระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นนี้จะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนเพิ่มขึ้นเพื่อนำพาน้ำตาลนั้นไปสู่อวัยวะต่างๆ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเป็นปกติ

ภาวะเบาหวาน

เมื่อป่วยเป็นเบาหวาน ซึ่งมีความผิดปกติในการหลั่งอินซูลิน(หลั่งน้อยกว่าปกติหรือไม่หลั่งเลย) หรือความผิดปกติในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน (หลั่งปริมาณปกติแต่ประสิทธิภาพลดลง) น้ำตาลก็จะไม่ถูกพาไปอวัยวะต่างๆทำให้ค้างอยู่ในกระแสเลือด จึงทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูง เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ร่างกายจะพยายามขับออกมาในปัสสาวะ ทำให้ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ จึงเป็นที่มาของโรค “เบาหวาน”

หากมีข้อสงสัยสามารถทำนัด สอบถามข้อมูลหรือปรึกษากับทีมศูนย์อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตรบอลิสม (เบาหวาน) ได้ที่ทุกช่องทางการติดต่อของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ตรวจเบาหวาน รักษาเบาหวาน

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง