ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  > ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

อาคาร E ชั้น 3

วันจันทร์ – อาทิตย์
08:00 – 17:00 น.

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ เป็นศูนย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และต่อมไร้ท่อโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีทีมร่วมให้คำปรึกษาด้านโรคเบาหวาน อาทิเช่น นักกำหนดอาหาร เภสัชกร และทีมพยาบาลซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การวินิจฉัย การรักษา การติดตามผลการรักษา รวมไปถึงการให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว 

 • มีตรวจเลือดด้วยเครื่อง Point Of Care Testing 

  Point of care testing (POCT) ซึ่งเป็นการนำเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลปลายนิ้ว และระดับน้ำตาลปลายนิ้วสะสม อย่างง่ายไว้ภายในพื้นที่แผนกอายุรกรรม นับว่ามีประโยชน์มากในการวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้น

 • เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว(Accucheck)
 • i3CGM (Continuous glucose monitoring)

  -สามารถรายงานผลแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำตาลสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด 

  -ช่วยให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลอย่างได้ผล

  -การแสดงผลแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ทราบว่าอาหารชนิดใดที่ทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

 • อินซูลินปั๊ม (Insulin Pump) คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่เลียนแบบการทำงานของตับอ่อนและทำหน้าที่ปล่อยอินซูลิน (Insulin) เข้าสู่ร่างกาย เครื่องอินซูลินปั๊ม (Insulin Pump) จะมีปุ่มกดและจอภาพแสดงการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินให้ได้ใกล้เคียงผู้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานมากที่สุด และในผู้เป็นเบาหวานที่ต้องการออกกำลังกาย ผู้ที่พบอาการน้ำตาลในเลือดต่ำบ่อย ๆ  หรือในผู้เป็นเบาหวานที่ต้องเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ หรือต่างประเทศที่มีเวลาไม่เท่ากันบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สะดวกในการพกเข็มฉีดอินซูลินไปด้วย เครื่องอินซูลินปั๊มเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ปากกาลดน้ำหนัก (Weight-Loss Pen) เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นตัวยาลดน้ำหนักที่อยู่ในรูปของปากกาสำหรับฉีดยา โดยมีตัวยา Liraglutide ทำงานคล้ายกับฮอร์โมนที่มีอยู่ตามธรรมชาติในร่างกายที่ชื่อว่า GLP-1 ซึ่งหลั่งออกมาจากสำไส้หลังการรับประทานอาหาร โดยตัว GLP-1 จะออกฤทธิ์ไปที่สมองสั่งให้ รู้สึกอิ่ม ทำให้เรากินน้อยลงจึงช่วยทำให้น้ำหนักลดลงได้ โดยเฉพาะถ้าทำควบคู่ไปกับโปรแกรมลดน้ำหนัก อาทิเช่น การทำ IF หรือ การออกกำลังกายก็จะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น ซึ่งข้อดีของปากกาลดน้ำหนักที่ทำให้เป็นที่นิยมคือ สามารถใช้เองได้ที่บ้าน ลักษณะเป็นด้ามปากกา สะดวก สามารถพกพาไปได้ที่ทุก
 • คลินิคโรคเบาหวาน
 • คลินิคโรคต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน อาทิเช่น โรคไทรอยด์ โรคคอพอก
 • คลินิคโรคฮอร์โมน อาทิเช่น โรคกระดูกพรุน และกลุ่มสุขภาพของคนข้ามเพศ (TRANSGENDER) ที่ต้องดูแลทั้งกายและใจ
 • คลินิกลดน้ำหนัก
 • ทีมนักกำหนดอาหารวิชาชีพ คอยดูแลให้คำแนะนำ แนวทางการรับประทานอาหารของผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมและสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้
 • ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ นักกายภาพบำบัด ช่วยสอนออกกำลังกายให้เหมาะในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมโรคเบาหวาน และยังช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
 • ทีมพยาบาลซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง
 • บริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จากทีมอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองประเมินภาวะความเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมถึงเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันและชะลอการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน หรือจากโรคเบาหวาน
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการดูแล และให้ความรู้ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ อาทิ โรคไทรอยด์
 • บริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับครอบครัว ญาติในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างถูกต้องจากทีมพยาบาลซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
 • โปรแกรมคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานทั้งหมด โดยพบแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง อาทิ จักษุแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น
 • โปรแกรม การรักษาและป้องกันผู้ป่วยเบาหวานจากโรคแทรกซ้อน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การเกิดแผล เป็นต้น
 • การบริการ การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา : ให้การติดตามผลดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระยะยาว โดยทีมแพทย์ร่วมรักษาเฉพาะทาง อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตา โรคระบบหลอดเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักโภชนาการ เป็นต้น
 • บริการตรวจสุขภาพเท้า ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับสากลซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาทิ โปรแกรมตรวจความรู้สึกที่ปลายเท้าด้วย Monofilament เป็นต้น
 • บริการตรวจสุขภาพฟัน และให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • การบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล (House call service)
  • Beside you บริการเจาะเลือดที่บ้าน
  • Telemedicine การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ สามารถปรึกษาหรือรับบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ VDO call เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และแนะนำแนวทางการรักษาผ่านทางออนไลน์
  • Medicine delivery การบริการจัดส่งยาถึงบ้าน ผ่านการชำระเงินออนไลน์
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษา และสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ

โรค
และการรักษา

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : เบาหวานลงไต ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ประสบการณ์ตรงจากคนไข้โรคเบาหวานที่เป็นมานานกว่า 20 ปี ส่งผลให้เกิดภาวะของโรคแทรกซ้อนขึ้น นั่นก็คือ..ภาวะของเบาหวานลงไตในระยะสุดท้าย ทำให้คนไข้ต้องมารับการฟอกไต

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. บวรคุณ ตันติวุฒิกุล
อายุรศาสตร์
พญ. กานต์สิรี ปาริยกร
อายุรศาสตร์
พญ. ปรีญาภรณ์ วิถีสำราญธรรม
อายุรศาสตร์