ไผ มะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนัง

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ผิวพรรณและความงาม)

ไผ มะเร็งผิวหนัง

มะเร็งที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิวหนังนั้น ๆ ความร้ายแรงของโรคจึงขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งด้วย แต่ถึงแม้ว่ามะเร็งผิวหนังอาจจะไม่ร้ายแรงเหมือนมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณอื่น ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็มีโอกาสกระจายไปตามอวัยวะต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการตรวจพบมะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้นช่วยรักษาให้หายขาด และมีประสิทธิภาพก็ยิ่งทำได้ดีมากขึ้น

 • ขนาดเปลี่ยนแปลง เช่น ไฝโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น
 • มีสีเข้ม ดำสนิท
 • ขอบเขตไม่กลม ไม่เรียบ
 • ไฝนูนหนาขึ้นตรงกลาง และด้านข้างบุ๋มเป้นวงโดยรอบ
 • มีไฝเม็ดเล็ก ๆ กระจายอยู่โดยรอบ
 1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่เป็นก้อนนูนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือขยายขนาดอย่างรวดเร็ว อาจมีอาการปวดหรือไม่ปวดก็ได้
 2. มีก้อนที่ผิวหนังมีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกง่าย
 3. มีแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย หรือมีแผลใหม่ที่เกิดขึ้นบริเวณที่เป็นแผลเป็น หรือบริเวณแผลไฟไหม้มาก่อน
 4. รอยโรคมีสีดำหรือสีน้ำตาลที่ขอบเขต รอยอาจไม่ชัดเจนและมีแผลเกิดขึ้น
 5. ไฝมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง สีมีการเปลี่ยนแปลงเช่น มีสีขาวเกิดขึ้น หรือมีสีน้ำตาลดำไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ไฝมีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกง่าย โดยเฉพาะบริเวณมือและเท้าในคนเอเชีย
 6. ผื่นเรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเนื้อนูนขึ้นมา หากค้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวหนังดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อวางแผนหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
 1. หลีกเลี่ยงจากแสงแดดซึ่งเป็นการป้องกันมะเร็งผิวหนังที่ดีที่สุด

 2. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง เช่น ไม่รับประทานยาที่มีส่วนผสมของสารหนู

 3. หมั่นสังเกตความผิดปกติของไฝหรือขี้แมลงวัน หากมีความผิดปกติ เช่น ไฝมีผื่นหรือก้อนโตเร็วกว่าปกติ สีเปลี่ยน มีแผลเรื้อรังที่ไม่หายและขยายออก หากมีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

 4. ใช้ครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน

 5. สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด สวมหมวกปีกกว้าง หรือกางร่ม

 6. ควรเริ่มป้องกันแสงแดดตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนังในระยะยาว

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ : 

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ทพ. พูน นทเกล้า
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทพ. สรพล ติยะพงษ์ประพันธ์
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทพ. อานนท์ ท้าวประยูร
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
พยาธิวิทยาทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. กฤติกา กูลแก้ว
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
นพ. กัมปนาท ตั้งอมตะกุล
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ. กิตติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
ตจวิทยา
นพ. กิติคุณ รุ่งเรือง
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
ตจวิทยา
นพ. ธนา เชื้อบัณฑิต
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ. ธีร นิรมิตรนุรักษ์
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. ธีระสุต วัฒนจินดาพร
ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศัลยศาสตร์