โปรแกรมศัลยกรรมผ่าตัดเสริมหน้าอกผ่านกล้อง

โปรแกรมศัลยกรรมผ่าตัดเสริมหน้าอกผ่านกล้อง

100,000฿209,000฿

Clear

ความสวย…ที่คุณเลือกได้

โปรแกรมศัลยกรรมผ่าตัดเสริมหน้าอก

 • Mentor Smooth Round
  ราคา
  189,000 บาท

 • Mentor Xtra Gel
  ราคา 199,000 บาท

 • Motiva Round
  ราคา 195,000 บาท

 • Motiva Ergonomix
  ราคา 209,000 บาท

 • การผ่าตัดถอดซิลิโคนหน้าอก (Removal breast implant)    
  ราคา 100,000 บาท

 • การผ่าตัดถอดซิลิโคนหน้าอกและพงผืด (Remove breast implant with capsulectomy)
  ราคา 179,000 บาท

 

ฟรี

 1. ค่าปรึกษาแพทย์ค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด
 2. ชุดชั้นในสําหรับสวมใส่หลังการทำศัลยกรรม 2 ชุด

1.ราคานี้รวมค่าแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
2.ราคานี้ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
3.ราคานี้สำหรับการพักฟื้น 1 คืนในห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
4.ราคานี้ไม่รวมกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
5.ราคานี้รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
6.ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด

ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 และใช้สิทธิ์ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567