โปรแกรมศัลยกรรมความงาม

โปรแกรมศัลยกรรมความงาม

25,000฿39,000฿

Clear

สวย…สะกดสายตาทุกคู่

โปรแกรมศัลยกรรมความงาม

 • ศัลยกรรมยกคิ้ว
  ราคา 39,00 บาท

 • ศัลยกรรมยกชั้นตา แบบซ่อนแผลไว้ใต้คิ้ว
  ราคา 39,000 บาท

 • ศัลยกรรมตกแต่งหนังตาบน
  ราคา 25,000 บาท

 • ศัลยกรรมตกแต่งหนังตาล่าง
  ราคา 25,000 บาท

 • ศัลยกรรมจมูกด้วยซิลิโคนมาตรฐาน
  ราคา 26,000 บาท

 • ศัลยกรรมจมูกด้วยเนื้อเยื่อและกระดูกอ่อน
  ราคา 38,000 บาท

1.ราคานี้รวมค่าแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
2.ราคานี้ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
3.ราคานี้รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
4.ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด
5.สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม โทร.038-259925

ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 และใช้สิทธิ์ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567