Skip to content

ทพ. พูน นทเกล้า

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

ทพ. พูน นทเกล้า

ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2017 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี ประเทศไทย
2017 ปริญญาทางทันตแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ประเทศไทย
2012 ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2017 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
2013 โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา
2012 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์