โปรแกรมศัลยกรรมผ่าตัดเสริมหน้าอก

โปรแกรมศัลยกรรมผ่าตัดเสริมหน้าอก

139,000฿165,000฿

Clear

ความสวย… ที่คุณเลือกได้

 

โปรแกรมศัลยกรรมผ่าตัดเสริมหน้าอก

 • Mentor
  ราคา 139,000 บาท

 • Mentor Xtra Gel
  ราคา 153,000 บาท

 • Motiva Round
  ราคา 145,000 บาท

 • Motiva Ergonomix
  ราคา 165,000 บาท

ฟรี

 1. ค่าปรึกษาแพทย์ค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด
 2. ชุดชั้นในสําหรับสวมใส่หลังการทำศัลยกรรม 2 ชุด
 1. ราคานี้ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 2. ราคานี้สําหรับการพักฟื้น 1 คืนในห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
 3. ราคานี้ไม่รวมกรณีที่ผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
 4. ราคานี้รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 5. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจําตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำาหนดตามการผ่าตัด

ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 และใช้สิทธิ์ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567