ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

หน้าแรก  >  บริการ  > ศูนย์และคลินิก  > ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

อาคาร A ชั้น 3

วันจันทร์ - อาทิตย์
08:00 - 17:00 น.

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครบครันด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง วินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ โรคของหลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้ นิ่วในท่อทางเดินน้ำดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำ

โรค
และการรักษา

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : โรคมะเร็งตับ ตอนที่ 1

มะเร็งตับมีการดำเนินโรคที่รวดเร็วมาก ผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจมักจะเพราะมีอาการผิดปกติหรือโรคลุกลามไปมากแล้ว พอวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นมะเร็งตับจริง ก็มักเสียชีวิตภายใน 3-6 เดือน!

The Doctors : การติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร

มาทำความรู้จักกับแบคทีเรีย H. Pylori ต้นเหตุของโรคกระเพาะอาหาร และอื่นๆ ว่าร้ายกว่าที่คิด.. แค่ไหน อย่างไร

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี
อายุรศาสตร์
นพ. สมโภช แซ่ลี้
อายุรศาสตร์
นพ. สุโรจน์ จินดาธรรมานุสาร
ศัลยศาสตร์
พญ. จารุวรรณ จันทรประไพวัลย์
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
พญ. ฐิติมา วุฒิวิวัฒนกุล
อายุรศาสตร์
พญ. พลอยพัชร พิชญ์ภูรินท์
อายุรศาสตร์
พญ. วรรณภา ใจน่าน
อายุรศาสตร์