โรคกระเพาะอาหาร

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  โรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหารเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการ เช่น ปวดลิ้นปี่ แสบร้อนท้อง ปวดร้าวไปทั้งหลัง โดยอาการจะสัมพันธ์กับการรับประทานอาหาร หรือมีอาการปวดกลางดึกหรือเช้ามืด อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระดำ และน้ำหนักลด เป็นต้น โดยโรคกระเพาะอาหารนั้นเดิมเชื่อว่าเป็นผลมาจากกระเพาะอาหารมีกรดมาก เกร็งตัวมาก เยื่อบุกระเพาะอาหารไม่แข็งแรง มีความเครียดสูง รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : โรคมะเร็งตับ ตอนที่ 1

มะเร็งตับมีการดำเนินโรคที่รวดเร็วมาก ผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจมักจะเพราะมีอาการผิดปกติหรือโรคลุกลามไปมากแล้ว พอวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นมะเร็งตับจริง ก็มักเสียชีวิตภายใน 3-6 เดือน!

The Doctors : FibroScan

FibroScan It's a device that assesses the severity of liver fibrosis. This detector, according to Today's information, is one of the most advanced gadgets. Based on the idea that typical liver meat will appear soft,

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี
อายุรศาสตร์
นพ. สมโภช แซ่ลี้
อายุรศาสตร์
นพ. สุโรจน์ จินดาธรรมานุสาร
ศัลยศาสตร์
พญ. จารุวรรณ จันทรประไพวัลย์
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
พญ. ฐิติมา วุฒิวิวัฒนกุล
อายุรศาสตร์
พญ. พลอยพัชร พิชญ์ภูรินท์
อายุรศาสตร์
พญ. วรรณภา ใจน่าน
อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น