โรคลำไส้อักเสบ

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  โรคลำไส้อักเสบ

โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ inflammatory bowel disease (IBD) เป็นโรคที่มีสาเหตุไม่แน่ชัด โดยมี 2 กลุ่มโรค คือ Crohn’s disease และ Ulcerative Colitis ซึ่งแม้จะพบได้บ่อยในชาวตะวันตกและตะวันออกกลาง แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านการรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย หรือชาวเอเชีย ทำให้พบโรคนี้เพิ่มขึ้น โดยอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกวัย

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : โรคมะเร็งตับ ตอนที่ 1

มะเร็งตับมีการดำเนินโรคที่รวดเร็วมาก ผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจมักจะเพราะมีอาการผิดปกติหรือโรคลุกลามไปมากแล้ว พอวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นมะเร็งตับจริง ก็มักเสียชีวิตภายใน 3-6 เดือน!

The Doctors : FibroScan

FibroScan It's a device that assesses the severity of liver fibrosis. This detector, according to Today's information, is one of the most advanced gadgets. Based on the idea that typical liver meat will appear soft,

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์
นพ. สมโภช แซ่ลี้
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์
นพ. สุโรจน์ จินดาธรรมานุสาร
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ศัลยศาสตร์
พญ. จารุวรรณ จันทรประไพวัลย์
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
พญ. ฐิติมา วุฒิวิวัฒนกุล
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์
พญ. วรรณภา ใจน่าน
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
อายุรศาสตร์