วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine)

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
หากคุณมีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศในทวีปแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ จ่าเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง

ผู้ที่ต้องเดินทางไปประเทศในทวีปแอฟริกา หรือ อเมริกาใต้ 

วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) ราคา 3,850 บาท

ข้อควรรู้ในการฉีดวัคซีน
1. ต้องได้รับวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 10 วัน ประมาณ 80-100% ของผู้ได้รับวัคซีน จะมีภูมิต้านทานต่อไวรัสไข้เหลืองไปตลอดชีวิต
3. สาหรับเด็กอายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีนได้
4. การฉีดวัคซีนไข้เหลือง จะต้องนำหนังสือเดินทางหรือสาเนามาด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกเลขที่หนังสือเดินทางลงสมุดรับรองการฉีดวัคซีน

    1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
    2. รายการดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine)

3,850฿

Loading...