วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป

1,990฿

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ | ปกป้องผู้ป่วยเรื้อรังจากความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อที่สามารถทวีความรุนแรงได้ | ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ เป็นต้นลดอัตราเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อ | ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียจากการเกิดโรคที่อาจเกิดขึ้น

ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป ราคา 1,990 บาท / เข็ม

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป แนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567