วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับเด็ก

เป็นโรคติดต่อมาจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด ซึ่งเกิดจากการกัด หรือข่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น
ปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 เข็ม ราคา 1,850 บาท

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการ รพ.และค่าบริการพยาบาล OPD แล้ว
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับเด็ก

1,850฿

Loading...