แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ตั้งแต่เด็ก

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ตั้งแต่เด็ก

6,100฿15,500฿

Clear

ฉีดได้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ตั้งแต่อายุ 9 – 15 ปี เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม ประสิทธิภาพ จะเทียบเท่าการฉีด 3 เข็ม ในผู้ใหญ่

เด็กหญิงและเด็กชาย ตั้งแต่อายุ 9 – 15 ปี

1. แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (Gardasil) 2 เข็ม 6,100 บาท
2. แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (Gardasil) 2 เข็ม 15,500 บาท

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการ รพ.และค่าบริการพยาบาล OPD แล้ว
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567