ชะลอความเสื่อมของข้อเข่า…ให้ยืนนาน

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  ชะลอความเสื่อมของข้อเข่า…ให้ยืนนาน

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเป็นกันมาก และกังวลเรื่องของการดูแล ปฏิบัติตัว รวมถึงวิธีการรักษา โดยมีทั้งวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบบางส่วน หรือ Unicompartmental Knee Arthroplasty (UKA) ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคข้อเข่าเสื่อมแบบบางส่วน แต่สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมที่เปลี่ยนทั้งข้อหรือซีกเดียว ก็แนะนำวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย หรือ Minimally Invasive for Total Knee Arthroplasty  (TKA) แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเสื่อมของข้อและวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งการดูแลปฏิบัติตัวเพื่อชะลอความเสื่อมของข้อเข่าให้ยืนนาน ปฏิบัติดังนี้

  • พักการใช้ข้อเข่าเมื่อมีการปวดเข่าจากทุกอิริยาบถ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญ
  • บริหารเข่าที่เรียกว่า Quadriceps Exercise โดยการนั่งข้างเตียง ห้อยขาลงแล้วเหยียดเข่าให้ตรง เกร็งกล้ามเนื้อเหนือข้อเข่าให้แข็งนาน 3-5 วินาทีจากนั้นก้งอเข่าลง บริหารประมาณวันละ 100 ครั้ง โดยการแบ่งทำไม่ต้องทำรวดเดียว 100 ครั้ง
  • การขึ้นลงบันไดเมื่อมีอาการปวดเข่าข้างใดข้างหนึ่ง สมมุติว่าปวดเข่าข้างขวา ใช้ขาซ้ายที่เป็นข้างที่ดีขึ้นก่อนแล้วตามด้วยขาขวาข้างที่ปวดทีละขั้น เวลาลงเอาข้างขวาที่ปวดลงก่อนแล้วตามด้วยขาซ้ายข้างดีทีละขั้น
  • ถ้าไม่ทุเลา ให้รับประทานยาชะลอความเสื่อมของข้อ และต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการศึกษาวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่ายาดังกล่าวสามารถ ชะลอความเสื่อมของข้อ และปลอดภัยเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน

การรักษาในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมมากๆ หรือในระยะท้ายของโรค หรือมีการยึดติดของข้อเข่า เหยียดหรืองอเข่าได้ไม่สุด ศัลยแพทย์กระดูกมักแนะนำให้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อ พร้อมปรับตั้งแนวเข่าใหม่ ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่ทำให้หายขาดจากความทรมานของโรคนี้ได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม หรือแนวทางการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบบางส่วน หรือ Unicompartmental Knee Arthroplasty (UKA) และวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย หรือ Minimally Invasive for Total Knee Arthroplasty  (TKA)  สามารถปรึกษาศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.กรุงเทพพัทยา หรือ โทร.1719

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ :

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : ACL Reconstruction and Meniscus Repair ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า

อุบัติหตุจากการเล่นสกีน้ำ ทำให้คนไข้เกิดการบาดเจ็บที่หัวเข่า และดูจะรุนแรงสาหัสขึ้นเรื่อยๆ จึงตัดสินใจมาพบแพทย์ ที่ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.กรุงเทพพัทยา

Testimonial : การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทโดยการส่องกล้อง แผลเล็ก

คุณสุภาพ มาทำการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โดยการส่องกล้องแผลเล็ก กับ นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

น.ต. นพ. ชัยพฤกษ์ ปั้นดี
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. กิตติศักดิ์ ส่งทอง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. คคนันต์ เจี้ยมดี
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. คณาธิป จิตร์ภักดี
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ชิตวีร์ เจียมตน
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ทองสุข พันธ์พนมไพร
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ธนรัชต์ เหมพงศ์พันธุ์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น