Skip to content

ความอ้วนกับอาการข้อเข่าเสื่อม

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

โรคข้อเข่าเสื่อม

เป็นโรคที่ผิวข้อกระดูกอ่อนเกิดการสึกหรอ สึกกร่อน เกิดอาการอักเสบ ปวด บวมเเดงร้อนที่ข้อเข่า เข่าโก่ง สุดท้ายจะเจ็บเข่ามาก จนเดินไม่ได้ เราพบว่า โรคข้อเข่าเสื่อม นั้น มีปัจจัย มากมายหลายอย่างที่กระตุ้น ทำให้เป็นโรคนี้เร็วขึ้น เเละมากขึ้น หนึ่งในนั้นที่คนไทยมีกันมาก ก็คือ ความอ้วน

วัดค่าความอ้วนได้อย่างไร

โดยทั่วไปจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย* (BMI) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยในคนปกติ BMI จะอยู่ที่ 18.5-24.9 กก./ตร.ม. คนที่มี BMI มากกว่า 30 กก./ตร.ม. ขึ้นไปถือว่าเป็นคนอ้วน แต่ยังไม่ถือว่าเป็นโรคอ้วน ส่วนคนที่มีค่า BMI อยู่ที่ 35 กก./ตร.ม. ขึ้นไปถือเป็นคนอ้วนขั้นรุนแรง และ BMI ที่ 40 กก./ตร.ม. ขึ้นไปถือเป็นโรคอ้วน

ความอ้วนถูกจัดให้เป็นปัจจัยที่ 1 ซึ่งทำให้ข้อเข่าเสื่อม

โดยเฉพาะในเพศหญิง ถ้ามีน้ำหนักตัวเกินด้วยเเล้วทำให้มีโอกาสเกิดโรคนี้ถึง 9 เท่า ความอ้วนนอกจากจะเป็นตัวเร่งให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นในวัยหนุ่มสาวเล้ว ยังทำให้โรคลุกลามได้ไวมากขึ้นเเละยังมีผลทำให้ผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ไม่ดีเท่าคนน้ำหนักปกติ

ในสมัยก่อนเราอาจจะเข้าใจว่า สาเหตุของความอ้วนอยู่ที่พฤติกรรมการทานอาหารที่ผิดปกติเท่านั้น เเต่ในปัจจุบันเราค้นพบว่า ความอ้วนเกิดจากการถ่ายทอดตามกรรมพันธุ์ด้วย

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง