ศูนย์แก้ไขสายตาด้วยเลสิกและซุปเปอร์ไซต์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  > ศูนย์แก้ไขสายตาด้วยเลสิกและซุปเปอร์ไซต์

อาคาร B ชั้น 2

ศูนย์เลสิก : วันจันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 08:00 - 17:00 น.
ศูนย์ซุปเปอร์ไซต์ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 – 12:00 น.

โทรศัพท์ +66 3825 9986
โทรศัพท์สายตรง ศูนย์เลสิก +66 3825 9939
โทรศัพท์สายตรง ศูนย์ซุปเปอร์ไซต์ +66 3825 9937

ศูนย์เลสิกและซุปเปอร์ไซต์ เชี่ยวชาญการรักษาสายตาผิดปกติและต้อกระจก เราทำให้การผ่าตัดรักษาสายตาเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทุกคน และได้ผลอย่างแม่นยำ สิ่งนี้ผ่านการพิสูจน์แล้วโดยผู้ป่วยจากทั้งในประเทศไทย และนานาประเทศทั่วโลกกว่า 10,000 ราย มากว่า 18 ปี 

ปัจจุบันเรามีทางเลือกที่ดีขึ้นโดยใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาแทน จึงเป็นที่มาของเลสิกไร้ใบมีด เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย และเพิ่มความแม่นยำของการรักษา สำหรับผู้มีปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
ขั้นตอนการทำเลสิคมี 2 ขั้นตอนหลักๆ เริ่มจากการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ Femtosecond Laser เปิดขึ้นเป็นฝาบาง ๆ โดยเหลือขั้วไว้ด้านหนึ่ง แล้วจึงใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาที่ผิดปกติ

 1. มีความปลอดภัยสูง ไม่พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ใบมีด
 2. สามารถกำหนดความกว้างของชั้นกระจกตาได้อย่างแม่นยำเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. แยกชั้นกระจกตาได้เรียบสม่ำเสมอ แผลหายเร็วจึงกลับมาใช้สายตาได้เร็ว
 4. ใช้เวลาสั้นในการรักษา และการพักฟื้น

ผู้ที่เหมาะสมในการรักษาด้วยศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์เทคโนโลยีในการผ่าตัดแก้ไขสายตายาวตามวัยด้วยการเปลี่ยนเลนส์ ที่จะช่วยให้คนไข้สามารถที่จะปฎิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันปกติโดยไม่ต้องใช้แว่นสายตา

 1. ผู้ที่มีสายตายาวสูงอายุ และไม่ต้องการใช้แว่นอ่านหนังสือ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ที่สายตาผิดปกติมากๆอยู่ก่อน และพบว่าตัวเองมีสายตายาวสูงอายุเข้ามาเป็นปัญหาร่วมด้วย
 3. ผู้ที่เริ่มมีต้อกระจกแล้ว
 1. รักษาสายตาผิดปกติ ทั้งการมองเห็นระยะใกล้ และระยะไกล
 2. ให้ผลการรักษาที่คงที่
 3. การมองเห็นทั้ง 2 ตาใกล้เคียงหรือเหมือนกันตามธรรมชาติ(ไม่ใช่ ตาหนึ่งใช้มองไกล อีกตาใช้มองใกล้)
 4. รักษาต้อกระจกได้ในคราวเดียวกัน หรือป้องกันไม่ให้เป็นต้อกระจก

โรค
และการรักษา

ความประทับใจจากผู้ป่วย

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบไร้ใบมีด

ขั้นตอนการทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

การอธิบายขั้นตอนการทำเลสิกโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า FEMTO LASIK ซึ่งเป็นการรักษาปัญหาสายตาโดยใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. สมชาย ตระกูลโชคเสถียร
จักษุวิทยา