การมองเห็นไม่ชัดเจนจากภาวะสายตาผิดปกติ เพราะแสงไม่หักเหและมารวมกันบนจอประสาทตาพอดีนั้น อาจเกิดจากความผิดปกติ หรือความไม่สมบูรณ์ของรูปร่างหรือความโค้งของกระจกตา หรือรูปร่างและขนาดของดวงตา ที่พบได้บ่อย ๆ มีอยู่ 3 ชนิด คือ

  • สายตาสั้น — มองเห็นได้ดีเฉพาะแต่ที่ระยะใกล้ ๆ เท่านั้น แต่มองระยะไกลจะพร่ามัว
  • สายตายาวมองเห็นได้ดีที่ระยะไกล ๆ มากกว่าการมองระยะใกล้ ซึ่งจะพร่ามัว ต้องเพ่งสายตามาก 
  • สายตาเอียง — มองเห็นพร่ามัวทั้งระยะไกล และใกล้  ระยะใกล้จะมองชัดไม่เท่าสายตาสั้น แต่ดีกว่าคนสายตายาว  ระยะไกลจะมองชัดไม่เท่าสายตายาว แต่ดีกว่าคนสายตาสั้น

และมีสายตาผิดปกติอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า ภาวะสายตายาวตามวัย โดยปกติจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุช่วงระหว่าง 40 – 50 ปี และอาการจะมากขึ้น หรือเสื่อมถอยตามวัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้แม้กับผู้ที่สายตาดีมาตลอดชีวิต หรือ อาจเกิดร่วมกันในผู้ที่มีอาจจะมีสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงมาก่อนแล้วร่วมด้วย

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ : 

ความประทับใจจากผู้ป่วย

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบไร้ใบมีด

ขั้นตอนการทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

การอธิบายขั้นตอนการทำเลสิกโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า FEMTO LASIK ซึ่งเป็นการรักษาปัญหาสายตาโดยใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. สมชาย ตระกูลโชคเสถียร
จักษุวิทยา