เลนส์ตาเสื่อมสภาพ

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  เลนส์ตาเสื่อมสภาพ

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตามอายุขัยของเลนส์ธรรมชาติภายในดวงตา มี 3 ระยะ ชนิด คือ

เลนส์แก้วตาเริ่มแข็งตัวทำให้พละกำลังในการเพ่งมองลดลง นำไปสู่การสูญเสียความชัดเจนในการมองเห็นที่ระยะใกล้ๆ จนกระทั่งเริ่มมีความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของเลนส์แก้วตา

จะสูญเสียกำลังในการเพ่งมองระยะใกล้ๆ แสงผ่านเข้าไปถึงจอรับภาพลดลง หรือแสงกระจาย ทำห้การมองเห็นแย่ลง โดยเฉพาะในที่มีแสงน้อยหรือเวลากลางคืน

มีต้อกระจกเกิดขึ้นมากแล้ว ทำให้สายตาเปลี่ยน และการมองเห็นแย่ลง เนื่องจากนิวเคลียสของเลนส์แก้วตาขุ่น มีผลต่อการมองเห็นสีผิดปกติไปด้วย

การรักษาและเทคโนโลยี

แชร์ : 

ความประทับใจจากผู้ป่วย

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบไร้ใบมีด

ขั้นตอนการทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

การอธิบายขั้นตอนการทำเลสิกโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า FEMTO LASIK ซึ่งเป็นการรักษาปัญหาสายตาโดยใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. สมชาย ตระกูลโชคเสถียร
จักษุวิทยา