ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว และเสียงในหู

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว และเสียงในหู

อาคาร A ชั้น 4

วันจันทร์ - เสาร์ 08:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์ 09:00 - 17:00 น.

การได้ยิน การพูดและการทรงตัว เป็นการทำงานของหูร่วมกับระบบประสาทและสมอง การสูญเสียการได้ยินหรือการได้ยินบกพร่อง ทำให้สื่อสารได้ไม่ถูกต้อง เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการทำงาน การสูญเสียการได้ยินอาจค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆ หรือเกิดขึ้นกระทันหันหูดับไปเฉียบพลันก็เป็นได้ บางคนมีอาการเสียงดังรบกวนในหูจนทนไม่ไหวบั่นทอนการหลับนอนและเสียสุขภาพ บางคนมีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน หน้ามืด เดินเซร่วมด้วย อาการเหล่านี้อาจเป็นความผิดปกติในส่วนของหูชั้นใน หรืออาจเป็นจากระบบประสาทหรือสมองบกพร่อง อาจเกิดจากความผิดปกติ อาจมีโรคทางกาย โรคทางระบบประสาทและสมอง เด็กบางคนเกิดมามีการพิการทางการได้ยิน หูไม่ได้ยินตั้งแต่กำเนิด อาจเกิดจากโรคทางพันธุกรรม โรคในมารดา ความผิดปกติทางการตั้งครรภ์และการคลอด ด้วยวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีในการตรวจวัดการได้ยินตั้งแต่เด็กแรกเกิด สามารถบอกสมรรถภาพการได้ยินและค้นหาสาเหตุการบกพร่องเพื่อการรักษาและฟื้นฟูบำบัดเพื่อมิให้เกิดหูหนวกจนต้องเป็นใบ้ในผู้ใหญ่ ถ้ามีอาการหูอื้อ เวียนศีรษะ หูมีเสียงรบกวน ต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็วที่สุดก่อนเกิดอาการหูหนวก หรืออาจมีโรคแอบแฝงที่อาจเป็นอันตราย และต้องการการรักษาเร่งด่วนเช่น สมองขาดเลือด หรือแม้เนื้องอกในสมอง

 • ตรวจวัดการได้ยินโดยเครื่องไฟฟ้า เพื่อทราบความสามารถในการรับเสียง ณ ความถี่ต่างๆ (Audiometry)
 • ตรวจความสามารถการเข้าใจคำพูด (Speech Discrimination Score)
 • ตรวจแยกการเสียงการได้ยินของปลายประสาทรับเสียงในหูชั้นใน โดยวัด SISI Score (Recruitment Test)
 • ตรวจแยกการเสียงการได้ยินส่วนประสาทรับเสียง และความล้าของสมองโดย (Tone Decay Test) 
 • ตรวจวัดการได้ยินโดยวิธีพิเศษ เพื่อแยกตำแหน่งรอยโรค (Bekesy Audiomety)
 • ตรวจวัดการได้ยินในระดับก้านสมอง โดย (Auditory Brainstem Response)
 • ตรวจวัดการทรงตัว เพื่อแยกหาสาเหตุการเสียการทรงตัว (Posturography)
 • การวัดการทรงตัวของหูชั้นใน และสมอง โดยดูการตอบสนองของลูกตา (Caloric Test, Vedeo Nystagmography (VNG)
 • ฟื้นฟูบำบัดโดยฝึกบริหารการทรงตัว แนะนำ และติดตั้งเครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยการได้ยิน ให้บริการบริการตรวจสภาพ ล้างเครื่องช่วยฟัง และซ่อมเครื่องช่วยฟัง ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น บริการทำ Noise Reduction Plug Noiseและ Swimming Plug วัสดุจากเยอรมันสำหรับผุ้ป่วยที่มีปัญหาหูอักเสบ ต้องใช้วัสดุป้องกันน้ำเข้าหู หรือผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันเสียง เมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่มีเสียงดัง
 • ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีหูตึงมาก
 •  
 • ตรวจการได้ยินตั้งแต่แรกคลอด โดยวัดการรับรู้ของหูชั้นใน (Otoacoustic Emmission)
 • ตรวจซ้ำยืนยัน โดยวัดการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brainstem Response)
 • ถ้าผิดปกติ ตรวจหาระดับการได้ยินที่ถูกต้อง ณ ความถี่ต่างๆ เพื่อจัดเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสม (Auditory Steady State Response)
 • จัดหา ติดตั้งเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมเป็นรายๆ ไป (Fitting Hearing Aids)
 • ในกรณีเสียการได้ยินรุนแรง อาจพิจารณาเรื่องผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implant)
 • ฝึกฟัง และฝึกพูดในเด็กหูตึง พูดไม่ชัด Speech Therapy ฝึกและแก้ไขการพูดในเด็กที่บกพร่องการ ได้ยิน, พูดไม่ชัด ,จังหวะการพูดผิดปกติ , พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้ากว่าวัย,เสียงผิดปกติ , เสียงแหบ , พูดโดยไม่ใช้กล่องเสียง,ความผิดปกติของการพูดเนื่องจากความบกพร่องของระบบประสาทควบคุมการพูด, พูดผิดปกติจากเพดานโหว่,ความผิดปกติของการกลืน , การกลืนโดยใช้ลิ้นดันฟันหน้า
 •  

ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู มีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ซึ่งแพทย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญพิเศษอีกหลายด้านอาทิ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทหู วุฒิบัตรการฝึกอบรมสาขาประสาทการได้ยิน วุฒิบัตร Neuro –Otology จากมหาวิทยาลัยเวียนนา วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญฐานกระโหลก อนุสาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า มีความสามารถในการผ่าตัดฝั่งประสาทหูเทียม (Cochlear Implant)

นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของการตรวจการได้ยินและ การทรงตัว (Audiologist) นักแก้ไขการพูด (Speech and Language Pathologist) และทางศูนย์ยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องของการใส่เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid Specialist)

Testimonials

This is the heading

Thai surgeon uses arthroscope instead of radical surgery. A patient describes his experiences and outcome.

Sleeve Gastrectomy

Laparoscopic sleeve gastric bypass is a surgical procedure to reduce the size of the stomach. Help limit the amount of food eaten. This will allow patients to lose weight successfully.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. สมุทร จงวิศาล
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศ. สุจิตรา ประสานสุข
โสต ศอ นาสิกวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น