การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์สุขภาพสตรี)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์สุขภาพสตรี)

การรักษา

ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก ดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)

การตรวจดูเพื่อหาความผิดปกติของทารก ตลอดจนการติดตามดูการเจริญเติบโตของทารก อย่างน้อยผู้มาฝากครรภ์ควรจะได้ทำการตรวจด้วยการตรวจคลื่นเสียง 1-2 ครั้ง และอาจพิจารณาตรวจคลื่นเสียงความถี่ 4 มิติ เพื่อดูรูปร่างหน้าตาทารกในครรภ์ระยะ 30-32 สัปดาห์

ให้บริการคลอดบุตรโดยสูติแพทย์ และดูแลทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมโดยวิธีต่างๆ เช่น รับประทานยา ฉีดยาใส่ห่วง ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีพิเศษ ตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (ชนิด 2 สายพันธุ์และ 4 สายพันธุ์)

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Lady Smart Talk : ล้วงลึกให้ถึง..การปวดประจำเดือน ep.1

พูดคุยเรื่องสุขภาพ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รพ.กรุงเทพพัทยา

Lady Smart Talk : แก้ไขให้ถูกจุด..หยุดปวดประจำเดือน ep.2

พูดคุยเรื่องสุขภาพ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รพ.กรุงเทพพัทยา

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กัญจน์ธิกร สุริยะเพชรสิริ
เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. กิตติ พันธ์ทองลาภทวี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. บัญชา กรรณล้วน
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. พรชัย เมฆอรียะ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. ภูษณพันธ์ พันธ์ทอง
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. มาโนชญ์ ลีชุติวัฒน์
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. วิทยา ลิ้มดำรงค์ชิต
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. วีระวัตติ์ วัฒนะจิตเสรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. สมุทร ศตวิชัยรุจน์
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. สรวินท์ ตุลยะเสถียร
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น