การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์สุขภาพสตรี)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์สุขภาพสตรี)

การรักษา

ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก ดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)

การตรวจดูเพื่อหาความผิดปกติของทารก ตลอดจนการติดตามดูการเจริญเติบโตของทารก อย่างน้อยผู้มาฝากครรภ์ควรจะได้ทำการตรวจด้วยการตรวจคลื่นเสียง 1-2 ครั้ง และอาจพิจารณาตรวจคลื่นเสียงความถี่ 4 มิติ เพื่อดูรูปร่างหน้าตาทารกในครรภ์ระยะ 30-32 สัปดาห์

ให้บริการคลอดบุตรโดยสูติแพทย์ และดูแลทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมโดยวิธีต่างๆ เช่น รับประทานยา ฉีดยาใส่ห่วง ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีพิเศษ ตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (ชนิด 2 สายพันธุ์และ 4 สายพันธุ์)

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Lady Smart Talk : ล้วงลึกให้ถึง..การปวดประจำเดือน ep.1

พูดคุยเรื่องสุขภาพ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รพ.กรุงเทพพัทยา

Lady Smart Talk : แก้ไขให้ถูกจุด..หยุดปวดประจำเดือน ep.2

พูดคุยเรื่องสุขภาพ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รพ.กรุงเทพพัทยา

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กัญจน์ธิกร สุริยะเพชรสิริ
ศูนย์สุขภาพสตรี
เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. กิตติ พันธ์ทองลาภทวี
ศูนย์สุขภาพสตรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. บัญชา กรรณล้วน
ศูนย์สุขภาพสตรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. พรชัย เมฆอรียะ
ศูนย์สุขภาพสตรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. ภูษณพันธ์ พันธ์ทอง
ศูนย์สุขภาพสตรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. วีระวัตติ์ วัฒนะจิตเสรี
ศูนย์สุขภาพสตรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. สมุทร ศตวิชัยรุจน์
ศูนย์สุขภาพสตรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นพ. สรวินท์ ตุลยะเสถียร
ศูนย์สุขภาพสตรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
พญ. จันทร์จิรา สิทธิพงศ์
ศูนย์สุขภาพสตรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
พญ. ชนากานต์ เศรษฐชาญวิทย์
ศูนย์สุขภาพสตรี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา