Skip to content

การตั้งครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy)

การตั้งครรภ์แฝด

ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) 

ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) หมายถึง การตั้งครรภ์ที่เกิดทารกในครรภ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป ได้แก่ แฝดคู่ (Twins) แฝดสาม (Triplets) แฝดสี่ (Quadruplets) เป็นต้น โดยครรภ์แฝดมีผลทำให้เพิ่มภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ทั้งต่อมารดาและทารก โดยพบว่ายิ่งจำนวนทารกมากขึ้นโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนก็ยิ่งสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายปริกำเนิดของแฝดสองและแฝดสาม พบว่าสูงกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยวเป็น 5 และ 10 เท่าตามลำดับ 

ชนิดของครรภ์แฝด

ชนิดของครรภ์แฝด  

 1. Monozygotic (Identical) twins คือ ครรภ์แฝดซึ่งเกิดจากการปฏิสนธิของไข่ใบเดียวกับอสุจิตัวเดียว แล้วมีการแยกเป็น 2 ตัวอ่อน (Twinning process) โดยจำนวนรกและถุงน้ำคร่ำจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิ (Fertilized ovum) 
 2. Dizygotic (Fraternal) twins คือ ครรภ์แฝดที่เกิดจากการผสมของไข่ 2 ใบ กับอสุจิ 2 ตัว เพศของทารกอาจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกัน ลักษณะของรก เยื่อหุ้มรก และถุงน้ำคร่ำ เป็นแบบ Dichorion Diamnion โดยรกจะพบเป็น 2 อันแยกกันหรือเป็นอันเดียวที่เชื่อมกันได้

อุบัติการณ์ของครรภ์แฝดพบได้ประมาณ 1 ต่อ 90 ของการตั้งครรภ์ ซึ่งปัจจุบันพบว่าอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มากขึ้น โดยพบว่าในประเทศพัฒนาแล้ว อุบัติการณ์ของการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

แฝดจากไข่สองใบ (Dizygotic twins) พบประมาณ 2 ใน 3 ของครรภ์แฝดทั้งหมด โดยในแต่ละประเทศมักมีอุบัติการณ์แตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายปัจจัย โดยปัจจัยที่มักพบว่าทำให้อุบัติการณ์ของครรภ์แฝดไข่คนละใบเพิ่มขึ้น ได้แก่ เชื้อชาติผิวดำ ประวัติครอบครัวโดยเฉพาะญาติฝ่ายมารดา ภาวะโภชนาการที่ดีของมารดา มารดาอายุมาก การได้รับยากระตุ้นการตกไข่หรือการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ส่วนแฝดจากไข่ใบเดียวกัน (Monozygotic twins) พบประมาณ 1 ใน 3 ของครรภ์แฝด โดยมีอุบัติการณ์ค่อนข้างคงที่ในทุกกลุ่มประชากรคือประมาณ 1 ต่อ 250 

ครรภ์แฝด ท้องแฝดธรรมชาติ

ผลกระทบต่อตัวคุณแม่เมื่อมีครรภ์แฝด 

 • มักจะมีอาการแพ้ท้องมากกว่าปกติ
 • โลหิตจาง คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดมีโอกาสที่จะเป็นโรคโลหิตจางได้มากกว่าครรภ์เดี่ยวเนื่องจากร่างกายต้องหมุนเวียนไปเลี้ยงดูลูก 2 คนพร้อม ๆ กัน
 • ความดันโลหิตสูงและครรภ์เป็นพิษ การตั้งครรภ์แฝดครั้งแรกมีโอกาสเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรงมากกว่าครรภ์เดี่ยวถึง 5 เท่า
 • มีน้ำคร่ำมากหรือแฝดน้ำ คือ น้ำคร่ำจะมีมากกว่า 2 ลิตร ซึ่งคนทั่วไปที่ตั้งครรภ์เดี่ยวจะพบ 1% เท่านั้น แต่ครรภ์แฝดพบได้ถึง 12% ซึ่งมากกว่าครรภ์เดี่ยวถึง 10 เท่า น้ำคร่ำมากยังมีส่วนสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนด รกลอกตัวก่อนกำหนด  และการตกเลือดหลังคลอดอีกด้วย
 • ไม่สบายตัว เคลื่อนไหวลำบาก เพราะต้องแบกรับน้ำหนักมากขึ้น  เช่น  ปวดหลัง ปวดขา  เดินไม่ไหว  หายใจไม่อิ่ม  เส้นเลือดขอด  ริดสีดวงทวาร ซึ่งจะมีอัตราการเกิดได้มากกว่าคุณแม่ครรภ์เดี่ยว

ภาวะแทรกซ้อนครรภ์แฝด

ภาวะแทรกซ้อนจากครรภ์แฝด 

 1. การคลอดก่อนกำหนด
 2. ภาวะโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์
 3. คลื่นไส้อาเจียนจากการแพ้ท้อง เนื่องจากฮอร์โมน hCG มากกว่าครรภ์เดี่ยว
 4. โลหิตจาง
 5. เบาหวานในขณะตั้งครรภ์
 6. ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด
 7. รกเกาะต่ำ 

อย่างไรก็ตามการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ควรได้รับการดูแลจากสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ และควรมาฝากครรภ์ให้เร็วที่สุด หลังทราบว่าตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของมารดาและทารกในครรภ์  

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายแพทย์ได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี รพ.กรุงเทพพัทยา โทร. 0 3825 9999 

ขอบคุณข้อมูลจาก พญ. ปรัชญาวรรณ ทองนอก  อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.นพ. ธีระ ทองสง 

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความสุขภาพเพิ่มเติม