Skip to content

ผู้หญิงควรตรวจมะเร็งปากมดลูกบ่อยแค่ไหน?

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

ผู้หญิงควรไปตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก ๆ 3 ปี เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะตรวจพบมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งมีการรักษาที่ได้ผลและหายขาด แต่ถ้ามีความไม่สะดวกที่จะไปรับบริการก็ควรไปตรวจอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีอายุ 35 ปีขึ้นไป เพราะมักจะพบว่าผู้หญิงอายุต่ำกว่า 35 ปี เป็นโรคมะเร็งน้อยกว่าผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป และถ้ามีปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ ควรต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ

  • มีอายุมากกว่า 35 ปี
  • มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนที่อายุน้อยมากหรือหลังจากที่มีประจำเดือนได้ไม่นาน
  • เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนหลายคน หรือมีคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกเหนือจากเรา
  • เคยเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน
  • เป็นผู้ที่มีเชื้อ เอช ไอ วี
  • สูบบุหรี่หรือเคี้ยวยาเส้นเป็นประจำ
  • เคยไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) แล้วพบว่ามีความผิดปกติเล็กน้อย กรณีนี้ควรไปตรวจซ้ำทุกปีหรือสองปี เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อเยื่อผิดปกตินั้นหยุดการเจริญเติบโตอย่างแน่นอนที่มา : สสส.

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง