Bangkok-Pattaya-Hospital-Orthopedic-Center

การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  >  การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)

Bangkok-Pattaya-Hospital-Orthopedic-Center

การรักษา

คือ การผ่าตัดผ่านกล้องที่มีขนาดเล็กมากสอดเข้าไปในข้อกระดูก วิธีนี้ส่งผลให้ไม่ต้องตัดส่วนสำคัญรอบ ๆ ข้อออก แผลผ่าตัดจึงมีขนาดที่เล็กมาก

ผ่าตัดส่องกล้องที่อวัยวะไหนบ้าง

 1. ข้อเข่า
 2. ข้อหัวไหล่
 3. ข้อมือ
 4. ข้อเท้า
 5. ข้อสะโพก
 6. ข้อศอก

เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องผ่าตัดส่องกล้องทางกระดูกและข้อ

• แจ้งให้แพทย์ทราบ

 1. โรคประจำตัว
 2. ประวัติการแพ้ยา
 3. ยา/อาหารเสริมที่ใช้ประจำ
 4. ประวัติประจำเดือน (สุภาพสตรี)

• ดูแลตัวเอง

 1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง นอนหลับให้เพียงพอ
 2. บริหารร่างกายตามที่แพทย์แนะนำ
 3. งดยาละลายลิ่มเลือดตามที่แพทย์สั่ง
 4. พยายามลด/งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 5. ดูแลบริเวณผ่าตัดให้สะอาด ระวังอย่าให้มีแผล

** วิสัญญีแพทย์จะให้คำปรึกษาเรื่องทางเลือก/วิธีดมยาสลบ

เทคโนโลยี

เป็นการผ่าตัดด้วยกล้อง Microscope ทำให้แผลมีขนาดเล็กประมาณ 3-5 เซนติเมตร โดยกล้อง Microscope จะอยู่ภายนอกร่างกายของผู้ป่วย แล้วใส่อุปกรณ์เพื่อเลาะกล้ามเนื้อออกจากกระดูกเป็นแนวยาว และทำการตัดกระดูกบางส่วนออกเพื่อให้สามารถผ่าตัดตำแหน่งที่มีการกดทับของเส้นประสาทได้ กำลังขยายจากกล้องรวมกับแสงจากกล้อง ช่วยให้การผ่าตัดทำได้ง่ายและมีความปลอดภัยมากขึ้น

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) ขนาดแผลไม่เกิน 1 เซนติเมตร ด้วยการสอดกล้องเอ็นโดสโคปขนาดเล็กผ่านเข้าไปทำการผ่าตัด ทำให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ สามารถเลือกตัดออกเฉพาะส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาได้โดยไม่ต้องตัดเลาะเนื้อเยื่อส่วนที่ดีออก ส่งผลให้แผลมีขนาดเล็กมาก เสียเลือดน้อย มีอัตราการติดเชื้อ

ต่ำ ฟื้นตัวเร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : Rotator cuff injury repair

Arthroscopic Rotator Cuff Repair" Thai surgeon uses arthroscope instead of radical surgery. A patient describes his experiences and outcome.

Testimonial : การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทโดยการส่องกล้อง แผลเล็ก

คุณสุภาพ มาทำการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โดยการส่องกล้องแผลเล็ก กับ นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ดูแพทย์เพิ่มเติม

น.ต. นพ. ชัยพฤกษ์ ปั้นดี
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. กิตติศักดิ์ ส่งทอง
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. คณาธิป จิตต์ภักดี
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ชิตวีร์ เจียมตน
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ทองสุข พันธ์พนมไพร
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ธนรัชต์ เหมพงศ์พันธุ์
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ธนศักดิ์ ยะคำป้อ
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ดูแพทย์เพิ่มเติม