การรักษาและเทคโนโลยี (รักษามะเร็งไต)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > การรักษาและเทคโนโลยี (รักษามะเร็งไต)

การรักษา

การรักษามะเร็งไตทำได้หลายวิธี ซึ่งแพทย์จะเลือกใช้วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย ประเภทของมะเร็ง ระยะของมะเร็ง หรือการแพร่กระจายของเนื้อร้าย เป็นต้น โดยวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้รักษามะเร็งไต ได้แก่

เป็นวิธีหลักที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งไต โดยการผ่าตัดมีเป้าหมายเพื่อนำเอาเนื้อร้ายออกจากไตและคงเหลือเนื้อไตที่ดีไว้ เพื่อให้ร่างกายทำงานเป็นปกติมากที่สุด ซึ่งทำได้หลายรูปแบบ เช่น ผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้อร้ายออก หรือนำไตข้างนั้นทั้งหมดออก เป็นต้น ส่วนแพทย์จะเลือกใช้การผ่าตัดรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สุขภาพของผู้ป่วย หรือระยะของมะเร็งที่ตรวจพบ 

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : คุณอาจไม่รู้ว่าคุณเป็น”นิ่ว” (การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก)

คนไข้มีอาการตัวร้อน คลื่นไส้ อาเจียน หาหมอที่อื่นแล้วก็ไม่หาย จนต้องเปลี่ยนมารักษาที่รพ.กรุงเทพพัทยา และแพทย์เฉพาะทางของเรา..ตรวจพบว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการของ “นิ่ว”

Testimonial : Prostate Cancer (SubThai)

Mr.Hans ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมานาน และตรวจสุขภาพประจำปีที่รพ.กรุงเทพพัทยาเป็นประจำ เมื่อพบว่าตนเป็น “มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้น”

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. จิมมี่ คงเจริญ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. จิระพงศ์ สงวนเจริญพงศ์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. ชวน พฤกษวิวัฒน์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. นิธิ นาวานิมิตกุล
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. พรชัย ชยาบูรณ์ ปัญญาศุภคุณ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. อนุเทพ บูรมิ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
พญ. ประพรพิม อุตมโชติ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา