Skip to content

การผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคที่สร้างปัญหาที่ให้กับผู้ป่วยและอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ หากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว ยังไม่ได้ผลการรักษาที่ดี การผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม เป็นอีกวิธีที่แพทย์จะแนะนำให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านนี้

การทำผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดแกนแข็งชิ้นเดียว (Malleable)

แกนองคชาตเทียมชนิดนี้จะไม่มีกลไกที่ซับซ้อน ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลไกชำรุด แต่ข้อเสียคือไม่เป็นธรรมชาติและการซ่อนรูปทำได้ลำบาก รวมทั้งไม่สามารถขยายขนาดได้ตามต้องการ

Erectile dysfunction03     Erectile dysfunction04

2. ชนิดแกน 3 ชิ้น (Inflatable Penile Prosthesis)

แกนชนิดนี้สามารถปั๊มให้ของเหลวจากถุงพัก(reservoir) ไหลเข้ามาที่แกนองคชาตเมื่อต้องการให้องคชาตแข็งตัวและสามารถปั๊มออกเพื่อให้อ่อนตัวได้เมื่อไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้การซ่อนรูปทำได้ดีและสามารถขยายขนาดได้เมื่อแข็งตัว ข้อดีคือ ให้ความรู้สึกที่เหมือนธรรมชาติ

penile01penile

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง