การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)

เทคโนโลยี

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พร้อมแล้วที่จะให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์วิธีต่างๆ

การคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก(Intra – Uterine Insemination : IUI) โดยให้สามีเก็บน้ำเชื้อในวันที่มีการตกไข่ของภรรยา แล้วใช้ทำการตรวจและนำมาผ่านขบวนการคัดแยกเลือกเฉพาะตัวอสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูกโดยตรง อันเป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าไปผสมกับไข่ฝ่ายหญิงได้ดีขึ้น ทำให้อัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้น

เด็กหลอดแก้วหรือ ไอ.วี.เอฟ.(In Vitro Fertilization : IVF) เมื่อผ่านขบวนการกระตุ้นไข่ และได้ทำการเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด นำมาผสมกับเชื้ออสุจิของสามีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ตัวอ่อน จากนั้นเลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนแบ่งตัวเป็นระยะ 8 – 16 เซลล์ หรือเลี้ยงจนเป็นระยะ บลาสโตซีสท์ แล้วค่อยย้ายกลับเข้าไปในโพรงมดลูกต่อไป

การฉีดอสุจิเพียงหนึ่งตัวเข้าไปในเซลล์ไข่หรืออิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection : ICSI) สำหรับคู่สมรสที่สามีมีเชื้ออสุจิน้อยมากจนไม่สามารถปฏิสนธิได้เอง หรือตรวจไม่พบตัวอสุจิเลยแต่อัณฑะยังมีการผลิตอสุจิอยู่ สามารถใช้ขบวนการช่วยปฏิสนธิ โดยการใช้เข็มแก้วเล็กๆ คัดเลือกและทำการฉีดอสุจิที่แข็งแรงเพียง 1 ตัว (จากการช่วยตัวเองที่มีตัวอสุจิน้อยและไม่แข็งแรงเจาะดูดจากอัณฑะ หรือตัดชิ้นเนื้อจากอัณฑะ) เข้าไปในไข่โดยตรง แล้วจึงทำเลี้ยงต่อให้กลายเป็นตัวอ่อนก่อนทำการย้ายกลับเข้าไปในโพรงมดลูกต่อไป

 

การเจาะเก็บอสุจิโดยตรวจจากอัณฑะ (Tescular Epididymal Sperm Extraction: TESE) คือ การผ่าตัดชิ้นเนื้อที่อัณฑะเพียงเล็กน้อยแล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา จากนั้นนำไปทำอิ๊กซี่(ICSI) ต่อไป ในกรณีที่ฝ่ายชายมีการอุดตันของท่อนำอสุจิ หรือไม่มีท่ออสุจิตั้งแต่กำเนิด หรือมีปัญหาของการหลั่งน้ำอสุจิ

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : Fertility ตอบโจทย์ภาวะการมีบุตรยาก

เมื่อคู่สมรสมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้ว ก้าวต่อไปคือการเฝ้ารอคอย จังหวะ และโอกาส การมาถึงของทารกน้อย หากดำเนินการด้วยวิถีธรรมชาติไม่ได้ผล ไม่ต้องกังวล เรามาไขรหัสภาวะการมีบุตรยาก

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

นางฟ้าและเทวดาตัวน้อย คือของขวัญอันล้ำค่าที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิตครอบครัว อย่าปล่อยให้ปัญหา"ภาวะมีบุตรยาก" กลายเป็นเรื่องของเธอ..หรือของเขา..อีกต่อไป

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พญ. อิสราภรณ์ ธนรัฐศิริวรกุล
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา