Skip to content

ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว (Timeline ICSI)

ทำเด็กหลอดแก้ว

Timeline ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้ว

 1. วันที่มีประจําเดือน วันที่ 1
  • โทรแจ้งเพื่อนัดหมายพบแพทย์
 2. วันที่มีประจําเดือน วันที่ 2-3
  • พบแพทย์
  • อัลตราซาวนด์ดูขนาดไข่
  • ตรวจเลือดฮอร์โมน
  • เริ่มฉีดยากระตุ้นไข่
 3. วันที่มีประจําเดือน วันที่ 4-5-6-7
  • ฉีดยากระตุ้นไข่ต่อ (ฉีดเองที่บ้าน หรือ มาฉีดที่ รพ.)
 4. วันที่มีประจําเดือน วันที่ 8
  • อัลตราซาวนด์ดูขนาดไข่
  • ให้ฉีดยาต่อเนื่อง (ฉีดยากระตุ้นไข่และยากันไข่ตก ขนาดยาให้ปรับตามที่แพทย์พิจารณา)
 5. วันที่มีประจําเดือน วันที่ 9- 10-11
  • ฉีดยาต่อเนื่อง (ฉีดเองที่บ้าน หรือ มาฉีดที่ รพ.)
 6. วันที่มีประจําเดือน วันที่ 12
  • อัลตราซาวนด์ดูขนาดไข่
  • ตรวจเลือดฮอร์โมน
  • ให้ฉีดยาต่อเนื่อง (ฉีดยากระตุ้นไข่ ยากันไข่ตก และยากระตุ้นไข่ตก ตามที่แพทย์พิจารณา)
 7. วันที่มีประจําเดือน วันที่ 13 หรือ 14
  • เก็บไข่
  • เก็บอสุจิ
  • ทํา ICSI

ติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อน 3-5 วัน 

ย้ายตัวอ่อนรอบสด

 • แพทย์พิจารณาย้าย วันที่ 3-5 หลังเก็บไข่
 • นัดตรวจการตั้งครรภ์ วันที่ 7-10 หลังย้ายตัวอ่อน

ย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง

 • ตัวอ่อนแช่แข็งหลังจากเลี้ยงถึงวันที่ 5 (ระยะ Blastocyst)

สรุปขั้นตอนการทำ ICSI 

วันที่มีประจําเดือน วันที่ 1-3

 • ตรวจอัลตราซาวนด์
 • ให้ยาเตรียมผนังมดลูก

วันที่มีประจําเดือน วันที่ 12-14

 • ตรวจอัลตราซาวนด์
 • ให้ยาเตรียมผนังมดลูก

วันที่มีประจําเดือน วันที่ 20

 • ย้ายตัวอ่อน
 • นัดตรวจการตั้งครรภ์ วันที่ 7-10 หลังย้ายตัวอ่อน

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง