Skip to content

ขั้นตอนการฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI)

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

มดลูก

Timeline การทำ IUI หรือ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก

 1. วันที่มีประจําเดือน วันที่ 1
  • โทรแจ้งเพื่อนัดหมายพบแพทย์
 2. วันที่มีประจําเดือน วันที่ 2-3
  • พบแพทย์ +/-อัลตราซาวนด์ดูไข่
  • ตรวจเลือด
  • ให้ยากระตุ้นไข่แบบรับประทาน หรือฉีดยา
 3. วันที่มีประจําเดือนวันที่ 12-13
  • อัลตราซาวนด์ดูขนาดไข่
  • ฉีดยาให้ไข่ตก (ฉีดที่ รพ. หรือฉีดเองที่บ้าน ตามที่แพทย์พิจารณา)
 4. วันที่มีประจําเดือนวันที่ 14
  • สามีเก็บอสุจิ
  • ฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก – IUI
 5. นัดตรวจตั้งครรภ์หลังทำ IUI 14-16 วัน
New call-to-action

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง